Посуда за сервирање хране

Посуда за сервирање хране. Порцелан бео, почетак 20. века, инв.бр. 2289.

Посуда за сервирање хране (пладањ) је израђена од белог порцелана, стилизованих рељефних украса са спољне и унутрашље стране искошених зидова. Део је грађанског кућног инвентара. Припада стоном посуђу. Поклон Марије Николић из Панчева.


Сосијера

Сосијера. Порцелан бео, без орнамената, почетак 20. века, инв.бр. 2286.

Сосијера је суд  за сос овалног облика са профилисаном повијеном ивицом. На једној страни је пуна  профилисана ушка, а на другој левка извучена од ивице посуде. Део је грађанског кућног инвентара. Припада стоном посуђу. Поклон Марије Николић из Панчева.


Кашика - кутлача

Кашика – кутлача. Порцелан бео, почетак 20. века, инв.бр. 2287.

Део стоног прибора за јело. Кутлача за сос је израђена од белог порцелана из једног комада. Дно (данце) је овално, издужено и дубоко. Дужа , искошена дршка благо се шири ка врху. Врх је украшен рељефним медаљоном у комбинацији са златним линијама које су избледеле од употребе. Поклон Марије Николић из Панчева.

1 vote