Флорет

Мач са оштрим врхом и широким штитником за руку из 19. века. Флорет је оружје којим се погодак остварује искључиво убодом, дакле само врхом. У историјском аспекту предвиђен је као верзија рапира за вежбање, значајно умањене масе како би се мачеваоцу омогучило дуготрајније увежбавање технике. Флорет је задржао исти облик из којег је изникао.

0 votes