Гоблен

Гобленска техника. Панчево 1875. године, инв.бр.1980.

Гоблен представља гроб са крстом испод којег је година 1875. са иницијалима везиље “О.С”. Гоблен је урамљен и застакљен. Представља рад ученице Више девојачке школе у Панчеву, Олге Стојадиновић, касније удате Лазић.

0 votes