Касица од печене глине – шпаркаса

Печена глина. Дебељача, 1958.године, рад грнчара Тот Имреа, инв.бр.682.

Шпаркаса је ваљкастог облика са прорезом за новац. Израђена је од глине црвенкасте боје. Украшена је белом енгобом.

0 votes