Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home7/mw160012/public_html/english/wp-content/plugins/srlatin33.php on line 122
Милош Вушковић, Лутка | NATIONAL MUSEUM OF PANCEVO


Милош Вушковић, Лутка

Милош Вушковић, Лутка, IVдеценија XX века уље на платну, 49,5 х 30 цм, сигн. д. л. М. В., д. д. 8.VII, инв. бр. 551 (63)

Дело карактеришу одлике интимизма, једне од доминантних струја у српском сликарству четврте деценије ХХ века, окренутог лирском доживљају ентеријера у композицијском односу са фигурама и предметима из свакодневнице.

0 votes