Плакат за позоришну и музичку представу

Плакат за позоришну и музичку представу у Панчеву из 1901. године. Плакат је на немачком језику јер је у том периоду у граду живео велики број немаца, а и град је припадао Аустро-угарској монархији.

0 votes