Свадбена фотографија

Фото папир. Фотографија урађена у сепији, инв. бр. 2123.

Фотографија са свадбе Александра Каначког и Паулине Шукец, 23.09.1931. године. Александар Каначки је био добротвор и угледни панчевачки трговац, сувласник трговине „Бранкован и Каначки“. Део легата Љиљане Каначки, професорке из Панчева, бр.99/17.04.2013.

0 votes