Табернакл-секретер, Хабзбуршка монархија

Табернакл-секретер, Хабзбуршка монархија, Беч, крај 18. века, дрво (чамовина), орахов фурнир, интарзија, 180 х 122 х 63 цм, инв. бр. 1.

Конструктивно следи архитектонску концепцију барокног намештаја. Репрезентативан и вишефункционалан орман – служио је и као писаћи сто. Фиоке горњег дела су украшене бронзаним оковима са ликовима Марије Терезије и Јозефа II. Предмет је Музеју уступио др Миховил Томандл, преневши га из Управе народних добара приликом сакупљања књига и намештаја за Градску библиотеку. Рестаурисан је 2011. године.

1 vote