Боца за пречишћавање воде

Боца за пречишћавање воде, инв. бр. 2199.

Глазирана керамика, глина. Мануфактурна производња. Двадесете године 20. века. Боца за филтрирање воде се састоји из два спојена дела. Горњи део је од беле глазиране керамике (грло, врат и рамени појас) на којем је исписано. Gornji deo je od glazirane keramike na kojem je ispisano “Delphin Filter No 184/III Made in Austria”. Друга половина је неглазирана и порозна. Боца се користила тако што је непрекидно стајала у води, а чистила се једном недељно. Панчевачки трговац Александар Каначки је боцу донео из бање Глајхенберг, у Аустрији, недалеко од словеначке границе. Бања је и данас светско лечилиште, позната по лечењу респираторног систем, поремећаја циркулације, реуме.

0 votes