Pot

Локалитет: Старчево Град. Период: Млађе камено доба (неолит) 6000.- 5200. п.н.е, инв.бр. 1186.

Опис: Фрагмент лонца, део обода са вратом и трбуха, дебљих зидова. Округластог облика, већих димензија. Светло мрке-окер боје споља и црвенкасто мрке унутра, рађен руком, од лоше пречишћене глине са примесама плеве, песка и шљунка. Испод ивице обода је сликана трака тамно црвенкасте боје, која иде целом ширином суда. На прелазу врата у раме је сломљена дршка, овалног пресека, на њу се у истој висини надовезује низ утиснутих прстију међусобно правилно раздвојених. Служио за чување хране.

1 vote