Фрагментована етажна урна

Пронађена 1982. године у гробу спаљеног покојника приликом копања темеља за викендицу на локалитету Старо село у Омољици. Инв. А 2834

Средње-позно бронзано доба, мешавина елемената различитих култура, трансданубијске инкрустоване керамике и културе гробних хумки (Hügelgräber), позни II миленијум пре н.е.

0 votes