Скафа, посуда за сир

Израђена из једног комада дубљеног дрвета. Употребљавала се за ношење сира на њиву. Димензије пречник отрвора 18 цм, пречник дна: 9 цм. Уздин, око 1908. године, инв.бр. 103

0 votes