Тацна за колаче (авсец)

Стакло, пресовано у калупе, звездаста орнаментика, инв. бр. 2101.

Тацна на стопи користила се за послужење ситних колача и торти. Предмет откупљен по Пројекту етнолошког одељења Народног музеја Панчево, на конкурс Министарства културе Републике Србије (бр. 633-00-821/2007-02 od 13.06.2008). Мраморак, прва половина 20 века.

0 votes