Зврк

Локалитет: Старчево Град. Период: Млађе камено доба (неолит) 6000.- 5200. п.н.е, инв.бр.948.

Опис: Зврк биконично кружног облика, пробушен у средини. Мрке боје, рађен руком, од непречишћене глине. Служио као тег за рибарску мрежу.

0 votes