Фотографија Прота Васе Живковића

Фотографија Прота Васе Живковића. Једног од најугледнијих грађана Панчева у 19. веку. Поред тога што је као духовно лице служио у православној црквибавио се и поезијом, а посебно се истакао својим патриотским говорима. Прота је и оснивач Панчевачког српског црквеног певачког друштва, које је активно и данас.

2 votes