Клешта за вађење зуба

Клешта за вађење зуба. Метал, индустријска производња, почетак 20. века, Панчево, инв. бр. 340.

Клешта су била својина Живков Славомира, берберина који их је наследио од свог мајстора, Брашован Тодора из Панчева, у време када су бербери, поред свог редовног посла, вадили зубе.

0 votes