Клешта за вађење зуба

Индустријска производња. Метал украшен изрезбареним геометријским мотивима. Панчево, крај 19. века, инв. бр.341.

Клешта су била својина Живков Славомира, берберина који их је наследио од свог мајстора , Брашован Тодора из Панчева, у време када су бербери, поред свог редовног посла, вадили зубе.

0 votes