Пршљенак од вретена ткачког разбоја

Пршљенак од вретена ткачког разбоја, Ковачица, локалитет “Јаме код Стрводернице”, случајан налаз из 1952. године, касноантички период, 3.-5. век, инв. бр. 2989

0 votes