Тег за рибарску мрежу

Тег за рибарску мрежу, инв.бр. 1483. Локалитет: Старчево Град. Период: Млађе камено доба (неолит) 6000.- 5200.п.н.е

Опис: Тег за рибарску мрежу, црвенкасте боје, неправилно елипсастог облика, пробушен у средини. Рађен руком, од глине са примесама песка и ситног шљунка. Служио за риболов.

0 votes